Κανονισμός βιβλιοθήκης

Κανονισμός Βιβλιοθήκης

1. Τα βιβλία δανείζονται για δύο (2) εβδομάδες και η ημερομηνία επιστροφής τους αναγράφεται στην καρτέλα δανεισμού .
Αν χρειαστεί δίνεται παράταση μίας (1) εβδομάδας από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης .
2. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ενός βιβλίου ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να φέρει στη βιβλιοθήκη νέο αντίτυπο .