Υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Γυμνάσια

Υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Γυμνάσια

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο  Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τη επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr από τις 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020. Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα οι γονείς να ενημερωθούν από το σύστημα με τη χρήση του κωδικού και του κλειδιού αίτησης που απέκτησαν κατά την υποβολή της αίτησης.