ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και να συζητήσετε για θέματα που αφορούν την πρόοδο των παιδιών σας

σ' αυτές τις μέρες και ώρες.