ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και να συζητήσετε για θέματα που αφορούν την πρόοδο των παιδιών σας τις παρακάτω μέρες και ώρες

  

TΑΞΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α1

Γιαννού Φωτεινή

Πέμπτη 10.45 -11.30

Α2

Σηφάκη Χριστίνα

Τρίτη 10.00-10.45

Β1

Βογιατζάκη Ελένη

Παρασκευή 10.45-11.30

Β2

Σέττας Αντώνιος

Δευτέρα 10.00-10.45

Γ1

Κοκκινάκη Έφη

Πέμπτη10.45-11.30

Γ2

Στρατιδάκη Χρυσούλα

Πέμπτη 9.00-9.40

Δ1

Ιωάννου Αθηνά

Παρασκευή 12.35-13.15

Δ2

Κουλίτσα Μαίρη

Πέμπτη 12.35-13.15

Ε1

Ντάβας Βασίλης

Δευτέρα 12.25-13.15

Ε2

Στριλιγκά Μαρία

Τετάρτη 9.00-9.30

Ε3

Λουκάκη Μαίρη

Πέμπτη 11.45 -12.25

ΣΤ1

Δροσάκης Κυριάκος

Δευτέρα  10.00 -10.45

ΣΤ2

Λισίτσκας Γιάννης

Παρασκευή 10.00 -10.45

ΣΤ3

Σελιανάκη Γιάννα

Παρασκευή 10.45-11.30

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΕΣ  & ΩΡΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ

Νίκος Γιώτσης
Καλλιτσουνάκη Ελευθερία

Δευτέρα 9.00 -9.40
Τετάρτη 10.00-10.45

ΑΓΓΛΙΚΑ

Χαραλαμπάκη Στέλα
Ταραμπέκη Ανδρομάχη

Δευτέρα 10.00 -10.45
Πέμπτη 13.15-13.45

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κατσούρου Μαίρη

Σπαντιδάκης Κων/νος

Τετάρτη 10.00-10.45

Πέμπτη 10.45-11.30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ντάβαρη Βασιλική

Τετάρτη 11.45-12.25

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σαραντινού Κατερίνα

Παρασκευή 9.00-9.45

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πολυνόπουλος Δημήτρης

Πέμπτη 11.45-12.25

ΓΑΛΛΙΚΑ

Φλεβαράκη Ελένη

Καυκιά Χριστούλα

Παρασκευή 11.30-12.00

Παρασκευή 10.00-10.45

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Λαδομένου Γεωργία

Παρασκευή 11.45-12.25

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γκουτζαμάνη Βασιλική Πέμπτη 10.45-11.30

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

 

Πόπτσης Ευάγγελος

Παπαγεωργάκη Δήμητρα

Κλειδή Σοφία

Λυράκη Ροδάνθη

Σαματά Αδαμαντία

Δημάτη Μαρία

 

Πέμπτη 10.00-10.45

Τετάρτη 10.45-11.30

Τρίτη 11.45-12.25

Παρασκευή 10.45-11.30

Τετάρτη 10.00-10.45

Τρίτη 11.45-12.25