Επικαιροποιημένες οδηγίες ΕΟΔΥ

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων