Εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρωινής ζώνης

Εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρωινής ζώνης


Αγαπητοί γονείς και παιδιά. Το σχολικό έτος ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και στα πλαίσια του προγραμματισμού μας για το νέο σχολικό έτος σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία, για όσους/ες ενδιαφέρεστε, εγγραφής του/των παιδιών σας στο Ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020.

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας , μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο

Έντυπο “ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ” 

Μετά τη συμπλήρωση του εντύπου ηλεκτρονικά μπορείτε να στέλνετε τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής με τους μαθητές/τριες ή να τα προσκομίζετε στη διεύθυνση του σχολείου (προαπαιτείται κλείσιμο τηλεφωνικού ραντεβού).
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1. Οι μαθητές/τριες των οποίων:
Α) εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας: α) σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
Β) Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

• πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,

• πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες

• Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Εγγραφή στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00)

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα