Νέα-Ανακοινώσεις

The Art of Inclusion

The Art of Inclusion

Σε μία ταχύτατα εξελισσόμενη εποχή τα σχολεία ενισχύουν τους δεσμούς και τις διασυνοριακές συνεργασίες τους, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους σε κοινωνίες δημοκρατικές και πολυπολιτισμικές που θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες για όλους.

Στο πλαίσιο του θεσμού #ErasmusDays το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου υποδέχτηκε το διάστημα 10 έως 12 Οκτωβρίου 2023 μία ομάδα 5 εκπαιδευτικών και 4 μαθητών και μαθητριών από την Ιταλία. Ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου, παρακολούθησαν εκπαιδευτικές δράσεις, που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη και αντάλλαξαν καλές πρακτικές με αναφορά στα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών.

 

Στο πλαίσιο της προώθησης των ευκαιριών για  ισότιμη συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς, το σχολείο υποδέχτηκε μαθητές από το Ειδικό Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ρεθύμνου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Διοργανώθηκαν δράσεις φυσικής αγωγής και εικαστικών, όπου οι μαθητές/τριες του 13ου σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες της Ιταλίας και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., έπαιξαν, συνεργάστηκαν, δημιούργησαν, αντάλλαξαν εμπειρίες και μοιράστηκαν τη χαρά και τον ενθουσιασμό, κάνοντας πράξη «την τέχνη της συμπερίληψης».