Νέα-Ανακοινώσεις

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος και Αναβαθμισμένου Ολοήμερου προγράμματος

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος και Αναβαθμισμένου Ολοήμερου προγράμματος

Αγαπητοί Γονείς,

Για το σχολικό έτος 2024-2025 προγραμματίζεται η λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης - δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις (16:00), σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

Το καθημερινό πρόγραμμα του ολοήμερου έχει την ακόλουθη δομή.

13.15-13.20

Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα Ολοήμερου Προγράμματος

13.20-14.00

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση μαθητών

14.00-14.15

Διάλειμμα

14.10-15:00

2η ώρα – Μελέτη, Προετοιμασία (Αποχώρηση)

15:00-15:15

Διάλειμμα

15.15-16:00

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά,
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι
Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

 

Πρωινή Ζώνη

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15- 8:00), σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Στο σχολείο δύναται να λειτουργήσει Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου που εκτείνει τη λειτουργία του έως τις 17:30΄. Στο τελευταίο δίωρο του προγράμματος (από τις 15.55΄ έως τις 17.30΄)  προβλέπεται η λειτουργία των σχολικών μαθητικών ομίλων, με περιεχόμενο που καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που θα διατεθούν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Το καθημερινό πρόγραμμα του ολοήμερου έχει την ακόλουθη δομή.

13.15-13.20

Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα Ολοήμερου Προγράμματος

13.20-14.00

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση μαθητών

14.00-14.10

Διάλειμμα

14.10-14.55

2η ώρα – Μελέτη, Προετοιμασία (Αποχώρηση)

14.55- 15.05

Διάλειμμα

15.05-15.50

3η ώρα – Μελέτη, Προετοιμασία (Αποχώρηση)

15.50-15.55

Διάλειμμα

15.55-16.40

4η ώρα – Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

16.40-16.45

Διάλειμμα

16.45-17.30

5η ώρα – Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι (Αποχώρηση)

 

Για να λειτουργήσει το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα απαιτείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους γονείς και η εγγραφή τουλάχιστον 10 μαθητών και μαθητριών.

Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους α) στο Ολοήμερο πρόγραμμα ή β) στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο πρόγραμμα  μέχρι τις 17:30’ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα και να την προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Α) Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Β) Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ