ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022 ξεκίνησαν και θα λήξουν στις 24 Μαΐου 2021.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τις 13:15 (μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος) έως τις 16:00. Υπάρχει η δυνατότητα ενδιάμεσης αποχώρησης των μαθητών /τριών στις 15:00. Στο ημερήσιο πρόγραμμα του Ολοήμερου αντιστοιχούν 2 ώρες μαθήματος καθώς και ώρα φαγητού-χαλάρωσης.

Για όσα παιδιά παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00 -8:00 π.μ.).

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις για φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται κατά την τρέχουσα περίοδο (18-24 Μαΐου), ενώ οι μαθητές/τριες μπορούν να διακόψουν τη φοίτησή τους οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους γονείς τους. Επίσης, η φοίτηση διακόπτεται εάν συμπληρωθούν 15 συνεχόμενες απουσίες.

Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι ετήσια, ως εκ τούτου απαιτείται κάθε χρόνο υποβολή νέας αίτησης εγγραφής για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Υποβολή αιτήσεων: Οι γονείς που επιθυμούν την εγγραφή του παιδιού τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στη δασκάλα/ο του τμήματος που φοιτά το παιδί τους για να ζητήσουν τη σχετική αίτηση. Στους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν ήδη στο Ολοήμερο έχουν δοθεί αιτήσεις.