Νέα-Ανακοινώσεις

Μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση

Μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2022, οι μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου μας, επισκέφτηκαν το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του παλιού γυμνασίου της Αργυρούπολης. 

Με στόχο την ανάπτυξη θετικής στάσης προς τις φυσικές επιστήμες, οι μαθητές πειραματίστηκαν με απλά υλικά, συνδέοντας τις φυσικές επιστήμες με την καθημερινή ζωή.