Νέα-Ανακοινώσεις

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή  διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

 

Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούν το από 30.08.2022 πρακτικό της 291ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  Διαβάστε εδώ αναλυτικά.