Νέα-Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή και Εθνική ετικέτα ποιότητας eTwinning για το σχολείο μας

Ευρωπαϊκή και Εθνική ετικέτα ποιότητας eTwinning για το σχολείο μας

Μια ακόμα σημαντική διάκριση απέσπασε το σχολείο μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης eTwinning για το έργο "Ideas in my Mind".

Το έργο υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε' τάξης κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε συνεργασία με μαθητές από σχολεία της Τουρκίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Μάλτας και είχε αρχικά τιμηθεί με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας τον Σεπτεμβριο 2022 ενώ στις 15 Ιουνίου 2023 έλαβε την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα έργα στα οποία απονέμεται η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας είναι εκείνα με την υψηλότερη κατάταξη μεταξύ όσων έλαβαν την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και αποτελούν παραδείγματα επιτυχημένης ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας πιστοποιεί ότι το έργο ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκα πρότυπα και πληροί τα κριτήρια της παιδαγωγικής καινοτομίας, της ενσωμάτωσης στη διδακτέα ύλη, της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων-εταίρων, της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας ενώ τέλος αξιολογεί την τεκμηρίωση καθώς και τον αντίκτυπο της συγκεκριμένης δράσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 European Label

 

 

 

                                           National Quality Label 2833269