Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄ και Στ΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς της Δ΄και Στ΄τάξης,

σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την Τετάρτη 26-05-2021 θα πρέπει να δηλώσετε τη Β΄ ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) που επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 (Εγκύκλιος Φ52/55240/Δ1/18-05-2021)

Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση σας συμπληρώνοντας αποστέλοντας την σχετική φόρμα . Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ξένης γλώσσας, καθώς αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι μαθητές της Ε΄ τάξης κατά το επόμενο σχολικό έτος, θα διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του επόμενου σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες θα διδαχθούν την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο προβλέπεται να παρακολουθήσουν τη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Δημοτικό. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν σοβαρούς λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση (υπεύθυνη δήλωση), μέχρι τις 4 Ιουνίου 2021, παράλληλα με την αίτηση σε έντυπη μορφή στο σχολείο.