Νέα-Ανακοινώσεις

Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από 28 Μαΐου εως και 17 Ιουνίου 2021 μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α΄τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον σύνδεσμο 

Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο - Gov.gr (www.gov.gr) 

Για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Γυμνάσια η Υπουργική Απόφαση ορίζει οτι γίνεται με κλήρωση η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά από τριμελή Επιτροπή. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το σχολείο και τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στην Α' τάξη μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου