Νέα-Ανακοινώσεις

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Μπορείτε να δείτε τη συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 εδώ.