Δανεισμός 10 tablet για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Παιδείας μας χορηγήθηκαν 10 συσκευές tablet Lenovo oι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της ΕξΑΕ. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί περιουσία της σχολικής μονάδας και θα δανεισθεί σε μαθητές για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθούν στην απρόσκοπτη παρακολούθηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές θα διανεμηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

• το χαμηλό εισόδημα
• την ανεργία γονέων/κηδεμόνων,
• τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες ή ορφανικές οικογένειες,
• τις ειδικές δυσκολίες μάθησης

Όσες οικογένειες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα είτε ηλεκτρονικά, είτε έντυπα στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα 22/3/2021.
Ώρες επίσκεψης στο σχολείο: 10.00-14.00

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ TABLET ΕΔΩ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων tablet, προτεραιότητα θα δοθεί σε οικογένειες που πληρούν περισσότερα του ενός κριτηρίου. Σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνήσουμε με τις δικαιούχες οικογένειες, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που θα βεβαιώνουν τα κριτήρια που έχουν επικαλεστεί στην δήλωση (π.χ. κάρτα ανεργίας, χαρτί πολυτεκνίας, κ.ά).

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) φέρνει μαζί του απαραίτητα την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο και υπογράφει μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται ρητά οι όροι δανεισμού της .

Οι αιτήσεις θα είναι εμπιστευτικές και θα τις διαχειριστεί η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου προκειμένου να διαθέσει τον χορηγούμενο εξοπλισμό σε μαθητές που οι οικογένειές τους εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες σύμφωνα με τη δήλωσή τους.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ