Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακύκλωση μπαταριών-Το κυνήγι συνεχίζεται

Ανακύκλωση μπαταριών-Το κυνήγι συνεχίζεται

Και αυτή τη χρονιά συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και μέλλον χωρίς απόβλητα» ανακυκλώνοντας τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στους κάδους ΑΦΗΣ που υπάρχουν στο σχολείο και δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα για ένα καθαρό πλανήτη.