Ανακοίνωση Σχολικής Βιβλιοθήκης

Το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) οι μαθητές θα μπορούν να δανείζονται βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας την ατομική κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης . Δύο φορές τον μήνα θα υπάρχουν βιβλία στην αίθουσα κάθε τμήματος για να μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν . Η διάρκεια δανεισμού είναι δύο εβδομάδες . Η ατομική κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση μέσα στην πλαστική θήκη της για να απολυμαίνεται εύκολα . Για την Ε΄ και την Στ΄ θα υπάρξει ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση των αναγνωστικών ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών προκειμένου η βιβλιοθήκη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους .