Έναρξη σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί Γονείς, η νέα σχολική χρονιά αρχίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους μικρούς μαθητές και μαθήτριές μας στο φυσικό τους χώρο, το Σχολείο. Είναι μια χρονιά διαφορετική στην έναρξή της καθώς νέα δεδομένα διαμορφώνουν τις νέες συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να λειτουργήσουμε. Θα προσπαθήσουμε, με τη δική σας βοήθεια και στήριξη, να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, συνέπεια ευαισθησία και αισιοδοξία για το καλό των παιδιών μας, διασφαλίζοντας πρωτίστως το πολύτιμο αγαθό της υγείας . Το σχολείο μας, στο μέτρο του δυνατού, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να λειτουργήσει με ασφάλεια τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οδηγίες ΕΟΔΥ