Νέα-Ανακοινώσεις

Επανέναρξη μαθημάτων Δευτέρα 10-5-2021

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία!

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 10-5-2021 ξεκινά η δια ζώσης διδασκαλία και θα μπορούμε πια να συναντηθούμε από κοντά εκπαιδευτικοί και μαθητές. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο λειτουργίας μας:

Λειτουργία σχολείου:

Το πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας είναι το ίδιο που ίσχυε και πριν την αναστολή των μαθημάτων. Το σχολείο θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν (διαφορετικές είσοδοι προσέλευσης και αποχώρησης μαθητών, υποχρεωτική χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικός καθαρισμός και αερισμός σχολικών χώρων, ολοήμερο πρόγραμμα, λειτουργία κυλικείου τηρώντας τα αναγκαία μέτρα, κ.λ.π.).  

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19:

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/05-05-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1825, τ. Β) και με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 50209/ ΓΔ4/5-5-2021 με θέμα: "Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19προβλέπεται ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19 για τους μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται δύο (2) φορές, πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των μαθητών γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, του παιδιού και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων) στο φαρμακείο. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Οι μαθητές, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Οδηγίες για την υλοποίηση του ελέγχου μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα:  https://self-testing.gov.gr/#mathites

Δήλωση αποτελέσματος ελέγχου:

Η δήλωση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται στη σελίδα  https://dilosi.services.gov.gr/login?template=COVID19-SELF-TEST&next=/templates/COVID19-SELF-TEST/create/ από όπου και εκτυπώνεται η σχολική κάρτα για COVID-19 την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη προσερχόμενοι στο σχολείο. Εναλλακτικά, η κάρτα μπορεί να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα εδώ 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 , μπορούν να συμπληρωθούν χειρόγραφα τα ζητούμενα στοιχεία (σύμφωνα με παραπάνω έγγραφο) και να υπογραφούν από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Για τις επόμενες εβδομάδες, το σχολείο μπορεί να εξασφαλίσει σε όσες μαθήτριες και μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης τα σχετικά έγγραφα, εφόσον αυτό ζητηθεί από αυτούς ή τους γονείς/κηδεμόνες τους.

Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, τότε εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Προσέλευση μαθητών/τριών στο σχολείο – επίδειξη της σχολικής κάρτας:

Για τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχολικής κάρτας για COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος.

Η δήλωση θα επιδεικνύεται από τους μαθητές (δεν θα παραδίδεται) στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κατά την είσοδό τους στο χώρο του σχολείου από τις αντίστοιχες εισόδους.

Για το διάστημα αυτό, οι πόρτες εισόδου του σχολείου θα παραμένουν κλειστές κατά την ώρα της πρωινής προσέλευσης, προκειμένου όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές να εισέρχονται στο σχολείο μετά την επίδειξη της σχολικής κάρτας COVID-19.

Στην περίπτωση που μαθήτρια ή μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό της/του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτή/ός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. ενώ θα καλείται ο γονέας του να τον παραλάβει. Ο/Η μαθητής/τρια παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας. Οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι μαθητές/τριες φέρουν μαζί τους (στην τσάντα τους) τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέχρι και τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή του σχολείου. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατά την είσοδο των μαθητών/τριών στην αίθουσα για την 1η ώρα του μαθήματος, θα γίνεται επιβεβαίωση της ύπαρξης της σχολικής κάρτας COVID-19 από τον εκπαιδευτικό, κατά τη λήψη των παρουσιών των μαθητών/τριών. Αν οι μαθητές απουσιάζουν την ημέρα του ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, όταν θα επιστρέψουν στο σχολείο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να επιδείξουν τη σχολική κάρτα COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος.

 

 

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στο padlet

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

2ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2021 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ MARGARITA ENGLE

«Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά. Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν...»

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People – ΙΒΒΥ) το 1966. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους.

Το 2021 το μήνυμα γράφτηκε από την Αμερικανίδα ποιήτρια Margarita Engle, γεννημένη στο Λος Άντζελες και η αφίσα φιλοτεχνήθηκε από τον Roger Mello, ο οποίος έχει τιμηθεί από την ΙΒΒΥ με το βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν εικονογράφησης το 2014, ενώ για τα έργα του έχει πάρει πολλά βραβεία από πολλές χώρες.

Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ–Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου φρόντισε να μεταφραστεί το μήνυμα στα ελληνικά.

 Εικόνα1

 

 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ (ΙΒΒΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2.4.2021

 Η μουσική των λέξεων

 Margarita Engle (Η.Π.Α.)

(Απόδοση: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου)

 

 Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά.

Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν.

 

Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα,

καλλίφωνα πουλιά που πετούν ψηλά, ελέφαντες που σαλπίζουν,

ποτάμια που κυλούν, καταρράκτες που ξεχύνονται,

πεταλούδες που στροβιλίζονται ψηλά στον αέρα!

 

Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε – ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια,

παλιές ιστορίες και νέες,φανταστικές και αληθινές.

 

Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής

ή τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα και μια ξένη γλώσσα,

οι ιστορίες και τα ποιήματα σου ανήκουν.

 

Όταν μοιραζόμαστε λέξεις,

οι φωνές μας γίνονται η μουσική του μέλλοντος,

ειρήνη, χαρά και φιλία,

μια μελωδία ελπίδας.

 

Το μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα Βιβλίου μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Εγγραφές μαθητών/τριών για την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς,σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2021-2022, οι εγγραφές των μαθητών/τριών για την Α΄ τάξη που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/ 22511/Δ1 /25-2-2021 από τις 1 Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου 2021. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 11:00 έως τις 13:00 κατόπιν ραντεβού.

22 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γης , αποτελεί αφορμή για στοχασμό και προβληματισμό για την κατάσταση του πλανήτη. Μας υπενθυμίζει την ευθύνη μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη λήψη μέτρων για να γίνει ο πλανήτης μας καλύτερος. Όλοι μαζί μπορούμε να αντιδράσουμε για ένα βιώσιμο μέλλον,  να δράσουμε υπέρ της Γης!

 

 

 

Δανεισμός 10 tablet για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Παιδείας μας χορηγήθηκαν 10 συσκευές tablet Lenovo oι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της ΕξΑΕ. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί περιουσία της σχολικής μονάδας και θα δανεισθεί σε μαθητές για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθούν στην απρόσκοπτη παρακολούθηση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων. Έναρξη της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης την Τρίτη 16-03-2021

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 29657ΓΔ4/12-3-2021 του Υπουργείου Παιδείας, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 16-03-2021 και για όσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία τους, θα παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ) καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Εγγραφές μαθητών /τριών στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Αγαπητοί Γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την Α΄ Γυμνασίου του Σχολικού έτους 2021-2022,πραγματοποιούνται  από 1 έως και 31  Μαΐου. Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση  συμμετοχής για τη διαδικασία επιλογής στο email του ΜΣΡ  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Παράταση εγγραφών στην Α΄ τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/31623/Δ1/19-3-2021, εξαιτίας των εξαιρετικά δύσκολων υγειονομικών συνθηκών λόγω του κορωνοϊού – covid 19, οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Η δράση του Τμήματος Παιδείας συνεχίζεται…

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, το σχολείο μας συνεχίζει να στηρίζει την πρωτοβουλία του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου για τη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη. Εαν επιθυμείτε να ενισχύσετε το πρόγραμμα “Καλάθια Αλληλεγγύης”, μπορείτε να φέρνετε τρόφιμα μακράς διαρκείας αλλά και είδη πρώτης ανάγκης  στο σχολείο καθημερινά από τις 9.00 π.μ – 14.00 μ.μ.