ΚΑ2 - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης

Τίτλος Σχεδίου: 2050 Not far away, tomorrow!

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύμπραξης 5 χωρών με συμμετοχή 1 σχολείου από την Ελλάδα, την Ισπανία , την Τουρκία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Στη διάρκεια των 2 χρόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές των 5 αυτών σχολείων θα εκπονήσουν από κοινού projects, θα μελετήσουν , θα ανταλλάξουν απόψεις και θα αναλάβουν δράση πάνω σε θέματα που άπτονται στο περιβάλλον, τη βιοποικιλία, τη σπατάλη τροφίμων και γενικότερα την οικολογία με στόχο την προαγωγή της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη δράση Erasmus+ περιλαμβάνει επίσης και μετακινήσεις-ανταλλαγές μαθητών ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες, λόγω όμως των έκτακτων συνθηκών δε θα πραγματοποιηθεί κανένα ταξίδι, έως ότου οι μετακινήσεις να είναι απόλυτα ασφαλείς για όλους μας.