ΚΑ1 - Κινητικότητα εκπαιδευτικών

Τίτλος Σχεδίου: Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι ενεργοποίησης μαθητών

Τον Ιούνιο του 2019 το σχολείο μας έλαβε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) έγκριση για τη συμμετοχή του στη δράση ΚΑ1 που είχε υποβάλει με τίτλο « Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι ενεργοποίησης μαθητών».

Στόχος του εγκριθέντος σχεδίου όπως προτείναμε στην αίτησή μας, ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και των Ιρλανδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές ενισχύοντας τη συμμετοχική, κριτική και ενεργητική μάθηση.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών το παραπάνω πρόγραμμα παρατάθηκε για 1 χρόνο έως τις 30 Ιουνίου 2020.