Επιλογή 2ης Ξένης γλώσσας  για τους μαθητές της Δ΄ και Στ΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Επιλογή 2ης Ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Δ΄ και Στ΄ τάξης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί Γονείς της Δ΄τάξης,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αρ.  53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1171, τ.Β΄/04-4-2017) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων»,θα πρέπει να δηλώσετε μέχρι τις 4 Ιουνίου 2020 τη Β΄ ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) που επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας στην Ε΄ τάξη την επόμενη σχολική χρονιά  2020-2021. Οι αιτήσεις σας θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με προσοχή τη φόρμα γιατί η επιλογή σας δεν μπορεί να αλλάξει. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου του επόμενου σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέξατε, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες θα διδάσκονται την ξένη γλώσσα για τηνοποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

 Αγαπητοί Γονείς της Στ΄ τάξης  

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τους μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν την επόμενη
σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο προβλέπεται να παρακολουθήσουν την ίδια γλώσσα που
διδάχτηκαν στο Δημοτικό. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο
Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που παρακολούθησαν στο Δημοτικό,
δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση
παράλληλα με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, στο email : mail@13dimrethymn.reth.sch.gr