Εξ Αποστάσεως

Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων. Έναρξη της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης την Τρίτη 16-03-2021

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 29657ΓΔ4/12-3-2021του Υπουργείου Παιδείας, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 16-03-2021 και για όσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία τους, θα παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ) καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα εφαρμοστούν όσα ίσχυαν και στην προηγούμενη αναστολή λειτουργίας. Θα τηρηθεί το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ η ώρα έναρξης των εξ αποστάσεων μαθημάτων θα είναι στις 14:10΄ και η ώρα λήξης στις 17:20΄. Τις επόμενες ημέρες, μέσω email, θα ενημερωθείτε αναλυτικά από τον/την υπεύθυνο/η δάσκαλο/α του τμήματός σας.

Με εκτίμηση

 Η Δ/ντρια του σχολείου

Μαρίνα Σούκα