Εξ Αποστάσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που λάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας με την οποία «κρίνεται αναγκαίο οι Διευθυντές-Διευθύντριες-Προϊστάμενοι-Προϊσταμένες των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν την πλατφόρμα myschool με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) και τα κινητά τηλέφωνα των κηδεμόνων των μαθητών/τριών που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται και η εξακρίβωση ώστε στην τηλεκπαίδευση να μην υπάρχει λάθος στην καταχώριση στοιχείων», θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε στην ιστοσελίδα τη φόρμα με τα αντίστοιχα πεδία με τα στοιχεία σας μέχρι την Τετάρτη 18/03/2020, ώστε να είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν αυτή ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.
Η φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε μαθητή/τρια.
Θερμή παράκληση το παρόν μήνυμα να κοινοποιηθεί σε όσους περισσότερους γονείς γνωρίζετε (είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ομάδας viber) ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προσωπικά τηλέφωνα προς τις οικογένειες των μαθητών/τριών του σχολείου μας. Με εκτίμηση Η Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παρακαλούμε, συμπληρώστε τη φόρμα εδώ