Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων   για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς της ΣΤ΄ τάξης,

σας ενημερώνουμε,  ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο, με αρ. πρωτ  58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. όσοι/ες ενδιαφέρονται να εγγράψουν  το παιδί τους στο Μουσικό Γυμνάσιο θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 4 Μαΐου μέχρι τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.

Στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου  εγγράφονται μαθητές/τριες, απόφοιτοι
δημοτικών σχολείων, εφόσον επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις. Περισσότερες
πληροφορίες στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου
 (https://www.msr.edu.gr/)