Εγγραφές μαθητών/τριών για την Α΄τάξη το σχολικό έτος 2020-2021

Εγγραφές μαθητών/τριών για την Α΄τάξη το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί Γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών για την Α΄
τάξη που γεννήθηκαν το 2014 πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 από τις 15 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου
Για την εγγραφή του παιδιού σας μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά (εδώ) και να φέρετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε καθορισμένο ραντεβού
ή εξ’ ολοκλήρου με φυσική παρουσία καθημερινά από τις 10:00-13:00 αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το σχολείο (28310-22132) για να κλείσετε ραντεβού ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, θα πρέπει να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1) Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής (πατήστε εδώ)
2) Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
3) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (σε περίπτωση εγγραφής αλλοδαπού/ής μαθητή/τριας)
4)Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας παιδιού, για τον έλεγχο των απαιτούμενων εμβολίων
5) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (πατήστε εδώ)
6) Δύο (2) αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (ΔΕΗ στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας, μισθωτήριο κατοικίας ή Ε1 όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας) και μία Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (πατήστε εδώ)
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα όρια της περιφέρειας του σχολείου μας
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7) Για την εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα απαιτούνται:
α) Αίτηση εγγραφής Ολοήμερου (πατήστε εδώ)
β) βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας ή άλλα αντίστοιχα δικαιολογητικά και για τους δύο γονείς