Σας ενημερώνουμε ότι διανεμήθη από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ο Σχολικός Οδηγός που απευθύνεται στους γονείς των μαθητών/τριών των Δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Ο Σχολικός Οδηγός διατίθεται ανά οικογένεια και αποτελεί μία χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και ένα σημαντικό εργαλείο που θα ενισχύσει τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.